چگونه چای سبز می تواند به بهبود عملکرد MRI کمک کند؟

سال های اخیر، محبوبیت چای سبز با سرعت زیادی افزایش یافته است. طرفداران می توانند آن را بنوشند، از طعم آن در بستنی خود لذت ببرند و از لوسیون های حاوی آن برای پوست خود استفاده کنند. اکنون، این چای می تواند نقش دور از انتظاری داشته باشد؛ یعنی افزایش کیفیت تصاویر MRI. دانشمندان در ژورنال ACS Applied Materials and Interfaces گزارش کرده اند که توانسته اند با موفقیت از ترکیبات حاصل از چای سبز برای بهبود تصاویر تومورهای سرطانی در موش های سوری بهره ببرند.

سانجای ماتور و همکارانش در تحقیق اخیرشان به مزایای نانوذرات(به ویژه اکسید آهن) در دستیابی به تصاویر پزشکیِ بهتر دست یافتند ولی نانوذرات، خودشان معایبی دارند. آنها به راحتی با هم تجمع می کنند و برای رسیدن به مقصد خود در بدن، به کمک نیاز دارند. در این زمینه، اخیراً محققان تلاش کرده اند مواد غذایی طبیعی را به نانوذرات اتصال دهند. هدف تیم ماتور این بود که نشان دهند آیا ترکیبات حاصل از چای سبز(که تحقیقات نشان داده اند ویژگی های ضد سرطانی و ضد التهابی دارند) می توانند این نقش را ایفا کنند یا نه.

محققان با استفاده از یک فرایند ساده و یک مرحله ای، نانوذرات اکسید آهن را با ترکیبات کاتچین چای سبز پوشش دار کرده و آنها را وارد بدن موش های سوری مبتلا به سرطان کردند. MRI ها نشان دادند که عناصر تصویربردای جدید در سلول های سرطانی تجمع یافتند و با سلول های غیر سرطانی اطرافشان تفاوت واضحی نشان دادند. محققان به این نتیجه رسیدند که نانوذرات پوشش دار شده با کاتچین، گزینه ی امیدبخشی برای استفاده در MRI و کاربردهای مربوطه هستند. 

#چای سبز # کاتچین # سرطان # ام آر آی # اکسید آهن