اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) چای سبز از ابتلا به ابولا پیشگیری می کند

اپی گالوکاتچین گالات (EGCG)

پژوهش جدیدِ موسسه ی تحقیقات پزشکی ارتش ایالات متحده ی آمریکا نشان می دهد که EGCG می تواند از سلول های بدن در برابر ویروس ابولا محافظت کند.

ویروس ابولا با آلوده کردن یک سلول آغاز می شود. این ویروس به پروتئینی به نام HSPA5 متصل می شود. HSPA5 پروتئینی کلیدی در کد ژنتیکی انسان است. زمانی که سلول آلوده تقسیم می شود، این پروتئین کلیدی از این سلول های تازه تشکیل شده، عبور می کند. ویروس متصل شده به پروتئین HSPA5 سایر سلول ها را هم آلوده می کند. یک سلول آلوده، به 2 سلول و پس از آن به 4 سلول آلوده تقسیم می شود که این تقسیم سلولی سبب تولید سلول های آلوده ی بیشتری می شود.

ترکیب کلیدی چای سبز، EGCG همانند ویروس ابولا، به پروتئین HSPA5 متصل می شود. EGCG به گیرنده ی پروتئین وصل شده و از اتصال ویروس به پروتئین و گسترش آن جلوگیری می کند.

محققان در این پژوهش، سلول ها را با غلظت های مختلفی از EGCG  تیمار کردند. غلظت های به کار رفته در ابتدای آزمایش کم و حدود 10 میکرون بود، سپس غلضت های بیشتر و تا 100 میکرون هم به کار برده شد. پس از 2 ساعت این سلول ها با ویروس ابولا آلوده شدند و پس از 48 ساعت، گسترش ویروس در سلول ها بررسی شد. نتایج آزمایش نشان داد که  EGCGاز ایجاد و گسترش ویروس ابولا پیشگیری کرد و سلول های تیمار شده با EGCG به بیماری ابولا مبتلا نشدند. هرچه مقدار دوز به کار رفته ی EGCG بیشتر بود احتمال ابتلا به این بیماری کاهش می یافت.

همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که وجود پروتئین HSPA5 برای گسترش این ویروس بیماری زا در بدن ضروری است.

نتایج این مطالعه به آن معنی نیست که نوشیدن چای سبز در همه ی افراد، از ابتلا به این بیماری پیشگیری می کند بلکه برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری، نوشیدن چای سبز با دوز مشخصی از EGCG (نوشیدن چند فنجان چای سبز) در روز نیاز است. همچنین مشخص شده است که ویروس های خطرناک دیگری مثل هپاتیت C و آنفولانزای نوع A (آنفولانزای مرغی) هم با استفاده از پروتئین HSPA5 موجب گسترش آلودگی در بدن می شوند. با مسدود کردن گیرنده های این پروتئین به طور بالقوه از گسترش این ویروس ها و ایجاد بیماری در بدن جلوگیری می شود. 

  

#چای سبز # پروتئین # ویروس ابولا # EGCG