عوارض یبوست

عوارض یبوستاگر چه یبوست می تواند به شدت آزار دهنده باشد، اما معمولا مساله ی زیاد جدی ای نیست.

اگر یبوست مداوم باشد و مخصوصا اگر موجب وارد شدن فشار زیادی بر بدن گردد ممکن است بعضی عوارض زیر را به دنبال داشته باشد:

* هموروئید یا ایجاد شکاف در مقعد. این هنگامی رخ می دهد که مدفوع سخت موجب انبساط اسفنکتر تحتانی گردد.

* به هم فشردگی مدفوعی. وقتی که توده ای از مدفوع سخت که به وسیله حرکات روده ای معمولی دفع نمی شود، ممکن است نیاز داشته باشید که مدفوع به هم چسبیده را به صورت دستی حذف کنید. 

* افتادگی روده. هنگامی اتفاق می افتد که مقدار کوچکی از بافت روده در بین ناحیه مقعد قرار گیرد. این شرایط منجر به ترشح موکوس از مقعد می شود.

اگر دائما از ملین ها استفاده کنید، این موضوع باعث می شود که معده و دستگاه گوارش شما برای درست کار کردن به این ملین ها وابسته بشود. ملین هایی که استفاده می شوند ممکن است منجر به مشکلات دیگری نیز بشوند که شامل جذب ناکافی ویتامین ها و دیگر مواد مغذی است و باعث آسیب رساندن به دستگاه گوارشی شما می شود.

بیشتر بخوانیم:: افراد در معرض خطر