گواهی نامه های بین المللی محصولات

خدا راشاکریم که توانستیم معتبر ترین گواهی نامه های بین المللی را اخذ کنیم و محصولی با کیفیت و ممتاز درخور شان و ذائقه ایرانی در سطح جهان عرضه داریم.

 استاندارد کنترل مخاطرات مواد غذایی

استاندارد کنترل مخاطرات مواد غذایی

 

استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت امنیت غذایی

 

 

گواهی نامه مدیریت کیفیت

گواهی نامه مدیریت کیفیت