رسپی

رسپی چیست ؟؟

Recipes مجموعه ای از دستورالعمل هایی است که نحوه تهیه و یا ایجاد چیزی، به ویژه در حوزه آشپزی را توصیف می کند . معانی دیگری همچنین در پزشکی یا فن آوری اطلاعات (پذیرش کاربر) می دهد . و ما در اینجا بیشتر در مورد حوزه نوشیدنی کار داریم و مدرن ترین کتب و دستورات خواهیم آشنا شد.

اولین دستور العمل شناخته شده در حدود ۱۶۰۰ سال قبل از میلاد نوشته شده است و از لوحه های Akkadian از جنوب بابل است . همچنین هیرئوگلیف در مصر باستان نحوه تهیه غذا را نشان می دهد، وجود دارد.

بسیاری از این رسپی ها از یونان باستان شناخته شده است . مانند کتاب آشپزی Mithaecus  که ابتدایی ترین کتاب می باشد ، اما بیشتر آن از بین رفته است؛ Athenaeus  نقل قول یک دستور العمل کوتاه درDeipnosophistae خود را دارد. Athenaeus  اشاره به بسیاری از کتابهای آشپزی دیگردارد، که همه آنها از بین رفته است.